Domov   >  Podnet pre primátora

Osadenie odpadkových košov.

Osadenie odpadkových košov.

21.09.2023 - 20:09

Milan Kováč

Dobrý deň, chcel by som mesto požiadať o osadenie niekoľkých odpadkových košov popri chodníku na ulici SNP od policajnej stanice až po železničnú stanicu. Na tejto strane ulice sa nenachádza ani jeden odpadkový kôš a tak si naši spoluobčania idúci na stanicu a zo stanice myslia, že keď tam nie sú koše môžu ako kôš používať trávnik. Zároveň by som vás chcel poprosiť o úpravu, prípadné odstránenie kríkového porastu na križovatke ulíc SNP a Murgašovej, ktoré sú plné odpadkov a svojou nie úplne šťastnou úpravou tvaru slúžia niektorým občanom ako verejné toalety. Za kladné posúdenie a prípadnú realizáciu vopred ďakujem.

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň pán Kováč, v tejto lokalite, ktorú spomínate, na Ulici SNP budeme stavať novú vnútromestskú cyklotrasu. Bude tu teda prebiehať výstavba a v rámci projektu sa ráta aj s osadením nového mobiliáru, teda aj smetných nádob. Keby sme ich teraz nainštalovali, na jar/v lete budúceho roka by sme ich dávali preč, lebo ich máme naplánované v rámci projektu cyklotrasy a sú aj finančne zahrnuté do toho projektu. Ďakujem za Váš podnet, ale z uvedených objektívnych dôvodov neviem okamžite vyhovieť, smetné nádoby pribudnú v budúcom roku a budú pekné, jednotné. S pozdravom JB