Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 21.08.2018 - 16:55  

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:49

Na záver požiadal o slovo poslanec Jozef Varsányi. Aj on pripomína udalosti z 21.augusta 1968. Poslanci si pamiatku obetí  okupácie uctili minutou ticha. Ďalej hovorí o osobnom svedectve z tohto dňa.

17:46

Róbert Tolgyesi hovorí, že nie je za zachovanie diela.

Milena Veresová je za zachovanie diela, avšak nie na fasáde školy. Marián Krištof navrhuje, aby sa o tejto téme seriózne rokovalo, aby o tom poslanci rokovali. 

Primátor hovorí, že ak dielo zachováme, nič zlé neurobíme. Ak ho nezachováme, prídeme o niečo. Na záver hovorí, že mesto pripraví materiál na niektoré zo zasadnutí. 

17:43

Poslanec Marek Molnár sa pýta, či by dielo nemohlo byť inštalované v podobe zámkovej dlažby. Primátor mu vysvteľuje, že autor chce keramiku a inštaovať to na stenu. Vysvetľuje, že umelec chce novú mozaiku vyrobiť, tda aj keramiku. 

17:41

Ako prvý reaguje poslanec Július Morávek. Je za zachovanie tohto diela. Myslí si, že by bolo vhodné umiestniť na zrekonštruovanú budovu kultúrneho domu (v budúcnosti). Prípadne je aj za vytvorenie nového miesta, kde by sa dielo nainštalovalo. V každom prípade je za zachovanie. 

Ďalej sa do diskusie zapája Tibor Baran. Hovorí, že ak niečo vzniklo, treba to zachovať. Nesúhlasí však s výberom - fasáda školy vo Veči. 

17:38

Po začatí rekonštrukčných prác sa ozvala verejnosť, aby sa dielo v nejakej podobe zachovalo. Mesto preto oslovilo autora diela, Viliama Širokého. Bolo mu ponúknutých niekoľko možností, akým spôsobom jeho dielo zachovať. Autor vidí jediné možné riešenie vo vytvorení kópie diela a umiestniť ho na fasáde ZŠ Hollého. Primátor informuje, že ľudia na sociálnej sieti túto monosť odmietajú. Preto považuje poslanecký zbor na vhodné miesto na diskusiu o tom, či dať vyhotoviť kópiu diela za 13-tisíc eur. 

17:33

Poslanci prebrali všetky body, ktoré mali na programe. Primátor ich ešte prosí o chvíľu pozornosti. Chce ich informovať o osude mozaiky, ktorá bola na fasáde budovy Mestského úradu v Šali. 

17:32

Poslanci ďalej schvaľujú kúpu bytových domov na Kráľovskej ulici B1 a B2, zámer tieto byty v budúcnosti, po ich dokončení, odkúpiť potvrdili poslanci ešte na jeseň 2015. Teraz sa pristupuje ku kúpe. Poslanci odkúpenie odsúhlasili. Mesto na kúpu bytov získalo financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

17:30

Poslanci medzičasom jednohlasne schválili aj prenájom pozemku, ktorý je pri budúcej cyklotrase, v časti, kde bude vybudovaná kruhová križovatka. Primátor dodáva, že vo štvrtok mesto odovzdáva stavebnej firme stavenisko, čo znamená, že stavebná firma od toho dňa bude mať 7 dní na začatie výstavby. 

17:27

Poslancom sa dostáva na stôl materiál o určení výšky nájmu v mestských bytových domoch v budovách B1 a B2. Sumy boli vyrátané aj v súlade o zákone, ktorá súvisí so štátnou pomocou, za ktorú sa byty postavili. Ani k tomuto bodu sa nikto neprihlásil, výšku nájmu poslanci jednohlasne schválili. Tento materiál nájdete tu: 

https://sala.sk/clanok/materialy-a-terminy-msz

materiály k 6. msz, pod bodom C1

17:25

Vedúca oddelenia predkladá materiál o zmene a doplnení VZN o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov. Poslancí hlasujú bez diskusie, jednohlasne schválili (VZN 9/2015)

17:23

Primátor informuje, že prvé dva nájomné byty už boli skolaudované. Ďalej informuje, že členovia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky včera schválili poradovník žiadateľov na nájomné byty, na základe čoho bude možné postupne prideľovať byty. 

17:18

Prítomných je  17 poslancov.

17:16

Dnes sa stretávajú poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Témou bude aj schválenie výšky nájomného v mestských bytoch.

Primátor otvára zasadnutie a na úvod pripomína 21. august 1968.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>