Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.05.2009 - 10:19  //  aktualizácia: 25.09.2012 - 10:20  //  zobrazené: 1605

02/2009 zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu

číslo: 02/2009  |  dátum konania: 25.05.2009

prítomní: podľa prezenčnej listiny

Komisia posúdila Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov za rok 2008 s nasledovnými zisteniami:

Povinné osoby: Martin Alföldi, Štefan Bartošovič, Igor Bečár, Jozef Belický, František
Botka, Peter Gomboš, Jozef Grell, László Gyurovszky, Svetozár Hikkel, Peter Hollý, Jozef
Husárik, Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ivan Kováč, Michal Lužica, Jozef Mečiar,
Miroslav Polónyi, Helena Psotová, Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Jozef Varsányi,
Erika Velasquézová, Milena Veresová si k 25.6.2009 svoju zákonnú povinnosť splnili úplne

Povinné osoby: Tibor Dubis, Tibor Mikula a Ján Kmeťo k 25.6.2009 nemajú splnenú zákonnú povinnosť úplne

Komisia poverila svojho predsedu, aby vyzval povinné osoby k urýchlenému odovzdaniu resp. doplneniu podaní.